Współpracujemy z firmą FESTO od blisko 7 lat. Rozwijamy swoje zaplecze, wiedzę oraz kompetencje w zakresie systemów napędowych i sterowania, dostarczanych przez FESTO oraz rzetelnie i profesjonalnie wykonujemy zlecone nam prace.

Rezultatem tej kooperacji jest przyznanie firmie REBBMANN tytuł Autoryzowanego Partnera FESTO.

Zacieśnienie współpracy z FESTO pozwoli nam na jeszcze lepsze realizowanie potrzeb naszych klientów w zakresie systemów pneumatyki.

certyfikat Festo 2015 v2