Logika pneumatyczna – sterowanie bez prądu

Opracowaliśmy układ sterowania oparty jedynie o sprężone powietrze, bez konieczności zasilania prądem elektrycznym.

Zadanie polegało na doborze pneumatyki oraz opracowaniu sterownia pneumatycznego (sterowanie bez prądu – logika urządzenia oparta o elementy pneumatyki). Urządzenie służyło do dociskania naklejek z logo do detalu przez zadany czas. Ze względów bezpieczeństwa zastosowano pneumatyczny moduł sterowania dwuręcznego. Opracowana logika kontrolowała czy cały proces został zrealizowany poprawnie i sygnalizowała to za pomocą „lampek” pneumatycznych. W przypadku puszczenia sterowania przez operatora przed zakończeniem procesu detal uważany był za wadliwy co było odpowiednio sygnalizowane.

Zakres wykonanych prac

 • opracowanie koncepcji układu pneumatycznego i sterowania (logiki pneumatycznej)
  • opracowanie algorytmu sterowania
  • zastosowanie pneumatycznego modułu sterowania dwuręcznego
  • podział na strefy ciśnienia: ciśnienie robocze, ciśnienie układu sterowania
  • sprawdzenie poprawności zaprojektowanego pneumatycznego układu sterowania za pomocą symulacji komputerowej w oprogramowaniu FluidSim
 • dobór elementów pneumatycznych i ich dostawa
 • wykonanie dokumentacji
  • schemat pneumatyczny
  • instrukcja maszyny w zakresie obsługi pneumatyki
 • wykonanie szafy sterowniczej
  • rozmieszczenie elementów w szafie sterowniczej
  • zabudowa elementów pneumatycznych
 • montaż i uruchomienie
  • dostawa kompletnej szafy sterowniczej
  • połączenie szafy sterowniczej z czujnikami i elementami wykonawczymi
  • kalibracja i testy pneumatycznego układu sterowania

Użyte komponenty

 • Festo
 • Radiolex

Galeria

REBBMANN
tel.: +48 691 31 71 95

e-mail: biuro@rebbmann.com