Naszym celem jest działać nie tylko w obszarze pneumatyki i automatyki lecz także nieść pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Dlatego też w tym roku wsparliśmy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, dofinansowując świąteczne paczki dla leczonych tam dzieci.

W podziękowaniu otrzymaliśmy życzliwy list od władz szpitala, choć niewątpliwie największą nagrodą były dla nas dziecięce uśmiechy.

 

AKT_2015_04_02-01