W dniach 21-24 czerwca 2015 roku braliśmy udział w XX Konferencji Naukowej PNEUMA im. prof. Franciszka Siemieniako, która odbyła się w ośrodku Politechniki Białostockiej w Hołnych Mejera.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu aktualnych prac naukowo-badawczych oraz osiągnięć krajowych i zagranicznych ośrodków uczelnianych, placówek naukowo-badawczych oraz przemysłowych w zakresie zastosowań środków pneumatyki. Jest to także doskonała okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz określenia kierunków dalszego rozwoju i zastosowań pneumatycznych elementów i układów.

IMAG2028