Firma REBBMANN w związku z realizacją projektu pt. „System do smarowania i chłodzenia narzędzi kuźniczych” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020
Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2
Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.2
Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF
Schemat 1.2.C.b
Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”
pn. „
Dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć poprzez udzielanie bonów na innowacje przez Prometeia Capital sp. z o. o.realizowanego w ramach

zaprasza do składania ofert na realizację usługi badawczej. Szczegóły zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

RBM_RBWR_02-ZO_1.1.0.pdf
RBM_RBWR_02-ZO_1.1.0-skan.pdf
RBM_RBWR_02-ZO_1.1.0-zalacznik I.docx
RBM_RBWR_02-ZO_1.1.0-zalacznik I.pdf